Saturday, December 24, 2016

Nabi Bercerita


Belajar dengan Malaikat:

Nabi s.a.w. bercerita: “Allah menciptakan Adam dengan ketinggian 60 hasta.

Allah berfirman: ‘Pergilah ucapkan salam kepada para malaikat. Dengarkan ucapan mereka kepada kamu. Begitulah ucapan salam kamu dan keturunanmu.’

Adam mengucapkan: ‘Assalamualaikum.’

Para malaikat menjawab: ‘Assalamualaika wa rahmatullah.’

Para malaikat menambah “wa rahmatullah”.

Setiap orang yang memasuki syurga serupa seperti Adam. Namun ketinggiannya terus berkurang, sehingga sekarang.” (Riwayat al-Bukhari)

[Majalah SOLUSI]


Hendak akrab dengan Allah wajib intim dengan manusia.

No comments:

Post a Comment