Monday, November 20, 2017

Manusia Di Dunia Ini Majoriti Beriman Dengan Nabi?

Apabila kita membaca al Quran, kerap kali Allah menyebut perihal rasul-rasul terdahulu. Malah agak menakjubkan apabila diperhatikan Allah menyebut nama-nama tokoh tersebut sebenarnya ia bukanlah tokoh yang sinonim bagi al Quran sahaja. Akan tetapi nabi dan rasul yang disebut di dalam al Quran itu juga telah diimani oleh orang-orang sebelum nabi Muhammad. Ini kerana, khabar tentang mereka Allah telah turunkan kepada manusia terdahulu dan setelah itu pengikut mereka telah membukukan kisah nabi dan rasul mereka seperti terhimpun di dalam Bible, Tanakh dan Gospel yang lain.

Suatu perkara yang menarik untuk diperhatikan, peratusan manusia sekarang yang mempercayai nabi dan rasul adalah lebih ramai berbanding dengan golongan yang tidak mempercayainya. Sepertimana di dalam al Quran, Allah menyenaraikan sebahagian sahaja iaitu 25 orang nabi dan rasul, yang mana sebahagian besar rasul-rasul ini diceritakan di dalam Perjanjian Lama dan Baru (Bible).

Di dalam agama Kristian dan Yahudi yang merupakan antara penganut agama yang teramai di dunia, yang mana kita sudah sedia maklum bahawa mereka juga mengimani rasul-rasul terdahulu seperti disebutkan di dalam al Quran. Di sini mari kita lihat kepada statistik dalam The Global Religious Landscape: The Pew Forum on Religion & Public Life dengan mengambil kira agama-agama lain yang turut memiliki doktrin kepercayaan kepada nabi dan rasul dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Senarai ini diambil kira dari jumlah penganut yang terbesar di dunia:

1) Kristian : 2.2 billion penganut : 33.51%
2) Islam : 1.6 billion penganut : 22.32%
3) Yahudi : 14 juta penganut : 0.20%
4) Bahai : 7 juta penganut: 0.10%
5) Cao Dai : 4 juta penganut : 0.06%
6) Unitarian Univeraslits: 0.8 juta : 0.01%
7) Rastafari 0.6 juta : 0.01 %

Kesemua agama di atas memiliki konsep kepercayaan kepada nabi dan rasul yang disebut di dalam al Quran. Maka dengan ini jumlah peratusan kesemua mereka adalah 56.21 % dari jumlah keseluruhan peratusan manusia di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa lebih dari separuh jumlah manusia di dunia ini percaya kepada sebahagian nabi dan rasul yang disebut oleh Allah di dalam al Quran.

Sebagai contoh, agama Bahai yang bersifat mencedok dari setiap ajaran terutama di dalam al Quran dan Bible, mereka juga beriman kepada nabi dan rasul. Unitarian Universalist dan Jehovah Witnesess yang merupakan agama baru hasil dari pecahan agama Kristian, mereka juga mempercayai kepada rasul-rasul terdahulu dan mereka juga menolak Isa sebagai Tuhan. Begitu juga agama Rastafari di Jamaica, mereka juga beriman kepada rasul di dalam Bible yang dikenali Bible versi orang kulit hitam Holy Piby, dan ajaran agama mereka sudah menyeleweng dengan menyembahan Tuhan baru dengan mendakwa Raja Eithopia bernama Haile Selassie I.

Walaupun ada juga di antara agama ini, mereka hanya beriman kepada dua atau tiga orang rasul sahaja seperti agama Cao Dai dari Vietnam yang merupakan sebuah agama baru yang bersifat sinkretisme (bercampur), mereka beriman kepada Lao Tze, Konfusianisme, Jesus, Nabi Muhammad dan juga beberapa tokoh lain. Pun begitu, mereka tetap beriman dan mengiktirafkan bahawa Jesus dan Muhammad itu adalah rasul.

Dalam statistik ini tidak termasuk beberapa agama terpencil yang juga beriman dengan sebahagian rasul-rasul seperti agama Mandeaenisme (Sabean), Yazdanisme, Druze, Manichaeisme dan Samaritan. Mereka juga memiliki kepercayaan kepada sebahagian rasul-rasul yang disebutkan di dalam al Quran.

Kesimpulan

Di dalam al Quran, Allah menceritakan bahawa umat terdahulu telah diutuskan kepada mereka nabi dan rasul. Firman Allah yang bermaksud:

“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri…” (Surah At Taubah: 128)

“Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya.” (Surah Yunus: 47)

“Sesungguhnya Kami (Allah) mengutuskan engkau dengan kebenaran, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.” (Surah Fatir: 24)

Ayat ini juga boleh menjadi sebagai hikmah yang menjawab persoalan mengapa majoriti manusia di dunia ini beriman kepada rasul.

Antara perkara yang perlu ditekankan di sini adalah keimanan kepada rasul itu sentiasa konsisten diimani dari zaman berzaman. Sehinggalah pada hari ini, walaupun terdapat pelbagai agama yang berlainan akan tetapi majoriti manusia tetap tidak boleh menafikan kebesaran Allah yang mengutus rasul-rasulNya kepada manusia untuk membimbing manusia. Jika manusia ini berfikir dan mengkaji tentang rasul-rasul ini nescaya mereka akan menemui misi setiap rasul ini adalah membawa tauhid. Dan Islam telah membuktikan kebenaran itu di dalam al Quran.

*Rajah hanya fokus nabi-nabi yang disebut di dalam al Quran sahaja

Rujukan:

[1] -, (2004). Encylopedia of New Religions, A Lion Book, Oxford, England. 
[2] http://www.pewforum.org/…/…/global-religious-landscape-exec/
[4] Sami Abdullah Al Maghloth, (2011). Atlas Agama, PT Almahira, Jakarta.
[5] Ahmad Iqram Mohamad Noor, (2017) Yahudi, Kristian, Hindu, Dan Buddha Berasal Daripada Islam?, PTS, Selangor.

R&D Team Multiracial Reverted Muslims

Agama Shinto - Penyembah Amaterasu, Susanoo Dan Tsukuyomi


Shinto adalah sebuah nama agama yang disandarkan kepada kepercayaan animisme di Jepun. Di Jepun, Kami-no-Michi (Menyembah Dewa Kami) adalah nama asal bagi kepercayaan ini yang akhirnya dikenali sebagai agama Shinto pada kemudian hari. 

Perkataan Shinto pada asalnya disebut sebagai Shindo, dari pekataan Cina ‘Shendao’ (Shen Dao) yang menggabungkan dua huruf Kanji iaitu ‘Shin’ yang bermaksud Roh atau Kami dan perkataan ‘To’ yang bermaksud jalan falsafah atau pengajian (dari perkataan Dao Cina). Jadi perkataan Shinto secara literal bermaksud Jalan Roh, samada roh-roh orang yang telah meninggal atau dewa yang berada di langit dan bumi. 

Shintoisme adalah fahaman yang berbau keagamaan yang khusus dianut oleh masyarakat Jepun sehingga sekarang. Shintoisme merupakan sebuah agama falsafah yang bersifat tradisional sebagai warisan nenek moyang bangsa Jepun yang dijadikan pegangan hidup mereka.[1]

Sejarah

Tidak ada rekod yang jelas bilakah bermulanya agama Shinto dan tidak diketahui siapakah pengasasnya. Akan tetapi perkataan Shinto ini wujud sekitar abad ke 6 M. Nama Shinto disandarkan kepada nama agama asal yang dianut oleh masyarakat Jepun bagi membezakan dengan agama Buddha yang pada waktu itu sedang berkembang di Jepun. Agama Buddha datang dari China melalui Korea dan berkembang di Jepun. Dengan kata lain Buddha yang berkembang di Jepun adalah dari aliran Mahayana. 

Sebelum ini Shinto adalah sebuah fahaman yang memuja alam yang bersifat animisme. Amalan itu dilihat sebagai suatu anutan tradisional warisan nenek moyang mereka terdahulu. Malah di dalam kepercayaan asal mereka juga percaya kepada mitos dewa-dewi yang berperanan mewujudkan negara Jepun pada hari ini. 

Akan tetapi situasi agama ini sedikit berubah apabila berlaku penyebaran agama Buddha secara besar-besaran di Jepun pada abad ke 6 M. 

Setelah kemasukkan agama Buddha di Jepun, fahaman Shinto agak terkesan dengan pengaruh Buddha. Wujud persaingan di antara sami Buddha dengan pendeta Jepun (Shinto) sehingga amalan Shinto dilihat semakin memudar di kalangan masyarakat Jepun disebabkan pengaruh Buddha yang begitu kuat. Bagi mempertahankan ajaran Shinto, para pendeta Jepun menerima dan memasukkan unsur-unsur agama Buddha ke dalam sistem keagamaan mereka. Akibat daripada sinkretisme itu, ajaran Shinto hampir kehilangan sebahagian besar keaslianya. 

Antaranya Shinto sudah memiliki beraneka ragam upacara agama bahkan bentuk-bentuk bangunan tempat suci agama Shinto sudah banyak dipengaruhi oleh agama Buddha. Patung dewa yang pada mulanya tidak diperkenalkan dalam agama Shinto mulai diukir dan ciri asal kesederhanaan tempat-tempat suci agama Shinto lambat laun semakin lenyap digantikan dengan warna-warni dalam Buddhisme.

Proses sinkretisme itu berlaku sehingga ke abad ke 17 M. Di samping terpengaruh dengan agama Buddha, Shinto juga menerima falsafah Tao dan juga Konfusian yang dibawa bersama dalam agama Buddha dari China itu. Itulah sebab terdapatnya unsur-unsur Tao dan juga Konfusian di dalam agama Shinto.

Selama berabad agama Shinto dan Buddha tumbuh secara sinkretis dan ritual keagamaannya juga turut dilakukan kedua-dua sekali oleh masyarat Jepun (menganut dua agama sekaligus). Pada waktu itu bagi mereka tidak ada pertentangan antara Shinto dan Buddha kerana dewa-dewa yang dipuja dalam Shinto terutama Dewa Matahari (Ameterasu Omikami) dikatakan sebagai jelmaan daripada Buddha. Perbuatan itu dikenali sebagai Ryobu Shinto. Ryobu Shinto tidak bermaksud menggabungkan agama Shinto dengan Buddha tetapi ia lebih kepada konsep sinergi. Masing-masing melaksanakan peranan masing-masing.

Sebagai contoh dalam ritual pemujaan kepada Kami. Ia dianggap tanggungjawab pendeta Shinto untuk laksanakannya sementara dalam ritual kematian pula diambil alih oleh sami Buddha untuk dilaksanakan. Boleh dikatakan mereka membahagikan peranan masing-masing dalam agama. Tetapi secara hierarki kedudukan agama Buddha lebih tinggi daripada Shinto. Semasa pemerintahan Ashikaga (1333-1568) agama Shinto seakan dipinggirkan, sama juga ketika zaman Tokugawa (1615-1868). Pada dua zaman tersebut agama Buddha lebih mendapat tempat dalam pemerintahan di Jepun. 

Oleh disebabkan itulah pada abad ke 17 ini timbul gerakan baru di bawah Shintoisme bagi menghidupkan kembali ajaran Shinto yang murni di bawah pelopor tokoh Shinto seperti Kamamobuchi, Motoori, Hirata, Narinaga dan lain-lain dengan bertujuan untuk membezakan “Badsudo” (jalannya Buddha dalam Shinto) dengan “Kami” (roh-roh yang dianggap dewa asli oleh bangsa Jepun) untuk mempertahankan keaslian ajaran Shinto. Ini salah satu reaksi mereka kerana diabaikan oleh pemerintahan negara mereka sendiri.[2]

Merujuk Helen Hardacre dalam bukunya Shinto: A History menyatakan situasi keagamaan di Jepun berubah apabila memasuki zaman Meiji (1868-1945). Shinto kembali mendapat perhatian oleh pemerintah Jepun. Pada zaman Meiji ini telah didirikan Universiti Kokugakuin sebagai tempat pendidikan agama Shinto secara khusus. Pada tahun 1868 ini juga agama Shinto diiktiraf sebagai agama negara dan pada saat itu agama Shinto telah mempunyai 10 cabang aliran dan memiliki sekitar 21 juta penganut di Jepun. Sejak saat itu agama Shinto mula menjadi agama negara dan terserap dengan unsur-unsur politik Jepun ke dalamnya. Pada waktu inilah agama Shinto mula menerapkan ketaatan kepada Maharaja sehingga ada sebahagian mereka dianggap sebagai dewa.[3]

Setelah Jepun kalah di dalam perang dunia ke dua setelah dibom oleh Amerika. Berlaku perubahan undang-undang dasar di negara Jepun pada tahun 1947. Sejak daripada itu Shinto tidak lagi dijadikan sebagai agama negara. Sejak saat itu setiap warga negara Jepun memiliki kebebasan dalam memilih agama dan menjalankan ritual keagamaan mereka. Walaupun demikian warga negara Jepun tetap menjalankan ritual-ritual keagamaan Shinto dengan kadar sebagai tradisi dan adat budaya mereka.

Mitos Shinto

Menurut tulisan Kojiki (Sejarah Kuno) dan catatan Nihongi (Sejarah Jepun) asal wujudnya satu dewa yang tercipta dengan sendiri iaitu Amenominakanushi. Amenominakanushi telah mencipta dua dewa utama yang memiliki jantina iaitu Izanagi (lelaki) dan Izanami (perempuan). Mereka berdua ditugaskan untuk menciptakan pulau pertama di dunia ini. Untuk membantu permudahkan tugas mereka, Izanagi dianugerahkan sebuah tombak yang bernama Ame-no-Nuboko dan tombak tersebut dihiasi dengan permata. Mereka pergi kesebuah jambatan yang menghubungkan antara syurga dengan bumi yang dikenal dengan nama Ame-no-Ukihashi. Setelah itu Izanagi mengayunkan tombak tersebut ke dalam laut bumi dan ketika tombak itu diangkat, air tersebut menitik dari hujung tombak lalu muncul sebuah pulau yang disebut Onogoroshima (pulau misteri), lalu mereka turun ke pulau tersebut.

Di pulau itulah mereka berdua berkahwin. Setelah itu Izanami melahirkan dua orang anak yang bernama Hiruko dan Awashima, namun mereka tidak diakui sebagai perwujudan dewa kerana kedua-dua mereka cacat. Lalu mereka meletakkan anak mereka disebuah perahu dan menghanyutkannya kelautan. Setelah itu mereka mendapat 8 orang anak dan anak mereka membentuk pulau-pulau besar di Jepun. Setelah sekian lama, Izanami melahirkan beberapa pulau lagi dan beberapa Kami (Dewa). Ketika Izanami melahirkan Kagu Tsuchi (Dewa api) dia telah terbakar dan menyebabkan kematianya. Izanami dimakamkan di Gunung Hiba. Oleh disebabkan terlalu sedih dan kesal, Izanagi telah membunuh Dewa Kagu Tsuchi lalu mengerat lapan dan dibuang lalu menjadi gunung berapi. 

Oleh kerana tidak mampu hidup seorang diri, Izanagi pergi ke Yomi (neraka) untuk mencari isterinya Izanami, setelah beberapa lama mencari akhirnya dia menemukan Izanami yang diselimuti dengan kegelapan. Izanagi meminta isterinya untuk pulang dan tinggal bersamanya, namun Izanami mengatakan bahawa sudah terlambat, kerana dia sudah memakan makanan dari Yomi dan itu menyebabkan dia sudah menjadi sebahagian dari Yomi dan tidak dapat dihidupkan kembali di dunia.

Walaupun demikian, Izanagi tidak mahu meninggalkan isterinya, lalu dia mengambil sehelai bulu dan menyalakan obor namun dia terkejut melihat rupa Izanami yang dahulu cantik tetapi sekarang telah menjadi seperti mayat yang membusuk. Setelah melihat, Izanagi berteriak dan melarikan diri, Izanami bangun dan mengejar suaminya, ketika Izanagi sampai di pintu gua Yomi, dia telah menghancurkannya dan menutupnya dengan batu supaya Izanami tidak boleh keluar lagi dari situ. 

Setelah keluar dari neraka Yomi, Izanagi melakukan Misogi (ritual mandi) untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada dirinya ketika berada di dalam Yomi. Ketika sedang membasuh mata kirinya, maka terlahirlah dewa matahari (Amaterasu), saat mencuci mata kanannya terlahir Tsukuyomi (Dewa Bulan), dan saat mencuci hidung, terlahirlah Susanoo (Dewa laut dan angin). Ketiga-tiga Kami (Dewa) itu disebut sebagai Mihashira-no-Uzu-no-Miko yang menerima tugas daripada Izanagi untuk menguasai bumi.

Kepercayaan

Selain percaya kepada mitos penciptaan dewa dan pulau, Shinto juga memiliki kepercayaan yang lain. Shinto terkenal dengan agama yang menyembah dewa-dewa. Semua roh atau semangat dianggap memiliki daya kuasa yang boleh memberikan manafaat kepada mereka. Daya kekuasaan itu akan dipuja dan dipanggil dengan nama “Kami”.

Istilah “Kami” dalam agama Shinto dapat dimaksudkan dengan ‘Teratas’, demikian itu perkataan “Kami” dapat diertikan dengan maksud Dewa. Dewa-dewa dalam agama Shinto jumlahnya tidak terbatas, bahkan sentiasa bertambah mengikut perkembangan budaya mereka. Perkara ini disebut dengan istilah “Yao-Yarozuno Kami” yang bermaksud lapan juta dewa. 

Selain daripada Kami atau dewa-dewa utama yang dibincangkan sebelum ini, mereka juga percaya kepada dewa-dewa yang lain. Antara contoh Kami-Kami yang lain yang berasal dari semangat alam antaranya adalah :

1) “Kami” dari langit,
2) “Kami” dari petir,
3) “Kami” dari bulan,
4) “Kami” dari kilat,
5) “Kami” dari sungai,
6) “Kami” dari gunung,
7) “Kami” dari pohon,
8) “Kami” dari tanah,
9) “Kami” dari laut
10) “Kami” dari angin dan sebagainya.

Kesemua Kami ini memiliki nama tersendiri. Penganut Shinto juga mengakui bahawa adanya dewa bumi dan dewa langit. Manakala dewa yang tertinggi dari kalangan Kami adalah Dewi Matahari iaitu Ameterasu Omikami yang dikaitkan dengan pemberi keamaman dan kesejahteraan serta kemajuan dalam bidang pertanian mereka. Sebab itu bendera rasmi Jepun menggunakan simbol matahari kerana selain daripada mereka negara pertama menerima terbitan matahari ia juga berfaktorkan kepada kepercayaan Ameterasu Omikami. 

Disamping itu, mereka juga mempercayai bahawa wujudnya kuasa ghaib yang jahat. Kuasa jahat inilah yang memberi kecelakaan dan sial mengikut kepercayaan mereka. Ia dikenali roh-roh hantu jahat yang disebut dengan nama Aragami yang bermaksud roh yang ganas dan jahat. Dualisme ini saling berlawanan diantara satu sama lain yakni “Kami” melawan Aragami (Dewa roh jahat) sebagaimana kepercayaan dualisme dalam agama Zoroaster (Ahura Mazda dan Ahriman).

Selain itu juga Shinto juga percaya kepada wujudnya syurga dan neraka. Syurga dikenali sebagai Tamakagahara manakala neraka pula dikenali sebagai Yomi. Apabila manusia mati mereka akan ditempatkan ke Yomi atau Tamakagahara. 

Ajaran

Bagi melakukan ritual penyembahan kepada Kami, mereka hendaklah melakukan di tempat-tempat suci awam atau di tempat-tempat suci rumah ibadat kecil yang dikenali sebagai Kamidana. 
Dalam agama Shinto mengajarkan kepada penganutnya agar melakukan upacara penyucian yang dipanggil Harae atau Harai. Ia adalah sebahagian penting dalam agama Shinto. Ia dilakukan secara harian, mingguan, bermusim, dan juga tahunan. Ini kerana mereka percaya bahawa semua manusia ‘berjunub’ apabila melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Setiap kali melakukan Harae mereka hendaklah mempersembahkan (Shinsen) makanan seperti buah-buahan, ikan, dan sayur-sayuran, Tamagushi (dahan pokok sakaki), Shio (garam), Gohan (beras), Mochi (beras kek), dan Sake (arak beras) adalah persembahan yang sinonim dilakukan.

Manakala bagi mereka yang ingin ke kuil Shinto maka mereka perlu melakukan beberapa ritual yang dikenali sebagai Omari seperti tunduk hormat di pintu masuk kuil. Kebiasaan di dalam kuil tersebut akan ada kawasan untuk membasuh tangan yang disediakan. Ia dipanggil ritual Temizu iaitu mengambil gayung di tangan kanan dan mencedok air dan tuang sedikit ke tangan kiri, kemudian memindahkan gayung untuk tangan kiri dan tuangkan sedikit ke tangan kanan. Setelah itu dituang sedikit di kepala. Kemudian ambil air dan berkumuh dan meludah secara bersembunyi. 

Dalam Shinto juga ada anjuran untuk melakukan tarian dan muzik yang dipanggil sebagai upacara Kagura. Tarian dan muzik Kagura ini dilakukan untuk dipersembahkan kepada Kami mereka. Dalam ibadah Shinto mereka tidak ada ritual sembahyang khusus seperti sujud. Mereka hanya berdoa sahaja.[4]

Kitab Suci

Dalam agama Shinto mereka tidak ada kitab suci seperti agama-agama lain. Mereka tidak memiliki kitab yang menjadi dasar kepada inti ajaran mereka. Akan tetapi pada abad ke 8 M terdapat kitab yang ditulis yang dianggap kitab utama Shinto tetapi ia tidak diketegorikan sebagai kitab suci iaitu:

1) Kojiki (Sejarah Purba) asas kepada sejarah Shinto yang bertulis. Ia disusun pada tahun 712 M.

2) Shoku Nihongi dan Nihon Shoki (Sejarah Jepun) yang ditulis oleh orang yang sama penulis Kojiki.

3) Rikkokushi (Sejarah Enam Negara) yang merangkumi Shoku Nihongi dan Nihon Shoki

4) Jinno Shotoki (kajian Shinto, politik Jepun dan sejarah) yang ditulis pada abad ke-14

Keempat-empat kitab ini tidak mewakili agama Shinto secara khusus tetapi ia dikira sebagai subjek penulisan sejarah yang berharga menjadi asas kepada wajah agama Shinto. Adapun kitab Kojiki dan Shoku Nihongi itu tidak diketahui siapakah penulisnya, ada sebahagian mengatakan ia ditulis oleh seorang bangsawan yang bernama Ono Yashumaru akan tetapi tidak ada bukti yang kukuh menyokong kenyataan itu.  

Kitab Kojiki dan Nihongi menghuraikan tentang kehidupan di alam kayangan para dewa dan dewi sampai kepada Amaterasu Omikami (dewa matahari) dan Tsukiyomi (dewa bulan). Lalu keduanya diangkat untuk menguasai langit manakala Jimmu Tenno diangkat untuk menguasai tanah yang subur (bumi Jepun) lalu disusuli dengan sisilah keturunan Mahajara Jepun itu beserta riwayat hidup satu persatu. Sepertimana telah dibincangkan sebelum ini dalam bahagian mitos Jepun. Di dalam kata pendahuluan kitab Kojiki, penulisnya menyatakan bahawa dia seorang bangsawan tingkat lima di istana, yang menerima perintah Maharaja untuk menyusun riwayat hidupnya dan silsilah keturunan Maharaja.

Manakala dalam kitab Rikkokushi dan Jinno Shotoki pula membawa kisah-kisah legenda, nyanyian-nyanyian kepahlawanan, beserta sajak-sajak tentang asal usul kedewaan, asal usul kepulauan Jepun dan kerajaan Jepun. 

Shinto Kini

Shinto di Jepun begitu gah pada zaman pemerintahan dinasti Meiji. Majoriti masyarakat Jepun menganut agama ini. Akan tetapi situasi beragama di Jepun sudah banyak berubah terutama selepas berlaku perang dunia kedua. Dalam tempoh enam puluh tahun ini keberadaan agama di Jepun seakan tidak diendahkan oleh masyarakat mereka. Di samping pengaruh fahaman sekular yang menyerap masuk ke Jepun, masyarakat Jepun pada hari ini kurang tertarik dengan agama Shinto. Bagi mereka bab agama bukan sesuatu yang perlu dikritiskan. Ada sebahagian mereka menolak konsep penciptaan sepertimana diceritakan di dalam kitab Kojiki kerana menurut mereka ia tidak masuk akal sama sekali. 

Walaupun begitu mereka tetap mengamalkan ritual Shinto yang lain dan beranggapan ia adalah adat budaya yang sinonim dengan masyarakat Jepun. Menurut kajian Religions Web hanya terdapat sekitar 2 000 000 orang atau 3 peratus dari penduduk Jepun yang benar-benar mengaku menganut Shinto. Sebahagian yang lain mereka hanya sekadar menurut apa yang dinamakan sebagai tradisi. Nilai kerohanian Shinto seakan menghilang di negara itu. 

Shinto hakikatnya banyak terkesan dengan gerakkan agama Buddha dan ajaran falsafah dari China. Sekira ditakdir ajaran Buddha tidak sampai ke Jepun, kemungkinan besar struktur ajaran Shinto tidak akan terbentuk sekompleks hari ni dan masyarakat mereka akan terus dengan bentuk kepercayaan animisme lama mereka seperti di zaman Yayoi (400 SM-300 M) dan zaman Kofun (300-700M).[5] 

Sebab itu terdapat ramai ahli teologi dan pengkaji falsafah tidak mengkelaskan Shinto sebagai sebuah agama kerana Shinto dianggap sebuah kepercayaan budaya yang berkembang mengikut zaman. Antaranya yang berpandangan sedemikian adalah Ninian Smart di dalam bukunya World Philosophies di mana beliau mengkelaskan Shinto adalah sebuah kepercayaan asal masyarakat Jepun kuno yang berlaku sinkretisme dari falsafah China dan ia tidak tergolong dalam agama. Malah Shinto juga tidak memiliki kitab suci seperti agama-agama lain menyebabkan struktur agama mereka sering berubah-ubah. 

Nota kaki:
________________________
[1] Lihat tulisan jurnal Christopher Partridge, (2004). Encylopedia of New Religions, A Lion Book, England, hlm 217-219
[2] Lihat Dr. HOK Rahmat (2008). Dari Adam Sampai Muhammad, Pustaka Aman Press, Kelantan, hlm 95-99
[3] Lihat Lihat Helen Hardacre, (2017). Shinto: A History, Oxford University Press, USA, hlm 381 / Lihat juga Sufa’at Mansur, (2011). Agama-Agama Besar Masa Kini, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 134
[4] Lihat Sami Abdullah al Maghluts (2009). Atlas Agama-Agama, PT Almahira, Indonesia, hlm 577
[5] Lihat Helen Hardacre, (2017). Shinto: A History, Oxford University Press, USA, hlm 18-23

R&D Team Multiracial Reverted Muslims

Saturday, November 18, 2017

Tanda Kematangan Dalam Kehidupan


1. Berhenti menilai dan menghukum orang lain, tetapi fokus untuk mengubah diri sendiri.

2. Boleh menerima orang lain seadanya,  faham makna perbezaan pendapat. Tidak perlu taksub.

3. Berani "melepaskan" kenangan lama yang pahit. Tidak berdendam dan simpan dalam hati.

4. Berhenti mengharap dan meminta dari orang, tetapi mula memberi. Biar sedikit tetapi tetap memberi, tetapi tidak pernah meminta.

5. Melakukan sesuatu dengan ikhlas, bukan untuk mendapat nilaian, pujian dan pengiktirafan orang. Tidak tersinggung bila dikeji, dikutuk dan dihina orang.

6. Berhenti menunjuk kepandaian, kehebatan diri sendiri dan mengakui kepandaian, kebaikan dan kehebatan orang lain.

7. Berhenti membandingkan nasib diri sendiri dengan nasib orang lain. Sebaliknya  membandingkan nasib diri yang semalam. Berdamai dengan diri sendiri. Tidak iri, dengki dan sakit hati melihat kelebihan orang lain.

8.  Mampu bezakan "kehendak" dan "keperluan", lalu mengutamakan keperluan dari kehendak .

9. Berhenti meletakkan nilai kebahagian pada kebendaan. Lebih menikmati "rasa kopi" dari menikmati "cantiknya cawan".

10. Hati memandu minda untuk berbuat kebaikan  dengan niat mahu berkasih sayang dan beramal kebajikan. Dikongsi bersama dan dijadikan iktibar serta pedoman dalam meniti perjalanan dunia juga akhirat. Aamiin.

Dari Syiah Kepada Agama Baru Baha'i
Baha’i antara agama muda yang lahir di abad ke 19. Ia adalah sebuah agama yang menekankan soal kesatuan bagi seluruh manusia dengan menyatukan agama-agama yang ada. Agama Baha'i lahir di Parsi (sekarang Iran) pada abad ke 19 M. Pendirinya menggelarkan dirinya sebagai Baha’ullah. Agama Baha’i percaya bahawa Tuhan mengutuskan para rasulnya untuk mendidik manusia. Manakala Baha’ullah dianggap sebagai rasul yang terbaru diutuskan ke dunia seperti rasul-rasul dalam Islam. Ramai ulama Islam kontemporari telah menghukum Bahaiyyah sebagai sebuah agama yang tidak ada kaitan dengan Islam.

Sejarah

Sebelum wujudnya agama Baha’i sudah ada kesan yang mempengaruhi kepada kewujudan Baha’i itu sendiri. Ia memiliki beberapa tahap sebelum terbentuknya pengaruh penyebaran Baha’I. 

Pada abad ke 18, terdapat seorang tokoh Syiah Imamiyyah bernama Shaykh Ahmad ibn Zayn al-Din (1753–1826) yang membawa aliran yang bernama Shaykhisme. Setelah kematian Shaykh Ahmad, salah seorang tokoh yang terpengaruh dengan ajaran Shaykh Ahmad adalah bernama Sayyid Ali Muhammad yang mula menonjol dibawah pengaruh Shaykhisme itu dengan membawa sebuah ajaran baru yang bernama Bab atau Babiyah yang bermaksud pintu. 

Pada tahun 1844 Sayyid Ali Muhammad dari Iran atau lebih dikenali dengan gelarnya Sang Bab mula dikenali ramai apabila beliau mengumumkan bahawa telah diwahyukan oleh Allah kepadanya melalui malaikat Jibril. Malah beliau telah mengaku sebagai seorang nabi yang diutuskan oleh Allah.  

Ajaran Bab mendapat sambutan yang besar dikalangan pengikutnya di Iran. Akan tetapi beliau telah dituduhan murtad kerana telah mengaku sebagai seorang rasul baru di dalam Islam. Sehingga menyebabkan beliau dipenjarakan oleh pemerintah pada ketika itu. Antara pengkagum kepada ajaran Bab ini salah seorang pengikutnya yang bernama Mirza Hussein Ali atau dikenali sebagai Baha’ullah yang menjadi pengasas kepada agama Baha’i.  

Pada tahun 1850 Ali Muhammad atau Sang Bab telah dihukum mati dan mayatnya telah diseludup oleh para pengikutnya secara diam-diam, dan akhirnya dibawa dan ditanam ke Bukit Karmel di Palestin (sekarang Israel) dan dikuburkan di suatu tempat yang ditentukan oleh muridnya yang menjadi legasi penyambung ajaran Bab iaitu Mirza Hussein Ali. Makam Sang Bab kini menjadi tempat suci bagi penganut agama Baha’i.

Pada tahun 1848 sehingga 1852, terdapat lebih dari 20 000 penganut Bab telah dibunuh, termasuk hampir semua pemimpinnya. Mirza Hussain Ali yang lebih dikenal dengan gelarnya Baha’ullah yang bermaksud Kemuliaan Tuhan yang merupakan seorang bangsawan Iran yang berketurunan Syiah. 
Beliau menjadi pendokong utama ajaran Bab. 

Beliau juga ditahan dan dipenjara di atas tuduhan ajaran yang dibawa olehnya itu menyeleweng. Pada tahun 1852, ketika Baha’ullah di penjara bawah tanah di kota Tehran, beliau mendakwa telah menerima wahyu sepertimana sama yang didakwa oleh Sang Bab sebelum ini. Beliau juga telah mengaku sebagai seorang rasul. 

Setelah beberapa tahun Baha’ullah telah dibebaskan dari tahanan bawah tanah, beliau telah dipindahkan ke Baghdad, Iraq. Pada peringkat awalnya, beliau tidak mengumumkan misinya kepada para pengikut Bab yang berada di Iraq kerana situasi yang kurang menyenangkan untuk menyebarkan fahaman beliau. Beliau mengambil pendekatan untuk menghidupkan kembali pengaruh ajaran Bab dengan tulisan beliau sehingga tulisan itu dianggap sebagai kitab suci yang penting. 

Akhirnya pada tahun 1863, di sebuah taman yang diberi nama Taman Ridwan, Baha’ullah telah mengumumkan misi wahyu yang diperolehinya kepada para pengikut Bab yang berada di Baghdad, dan sejak itu ajaran Bab mula dikenali sebagai agama Baha’i. 

Pengaruh gerakkan Baha’i juga mendapat sambutan yang meluas. Beliau membawa slogan penyatuan kepada semua manusia dan agama. Manakala pengikut kepada aliran Shaykhisme di Iran juga turut beramai-ramai mengikut ajaran yang dibawa oleh Baha’ullah ini.

Pada tahun 1868, Baha’ullah telah dipulaukan oleh pemerintahan Turki Uthmaniyyah ke kota Acre di Palestina (sekarang Israel), yang pada waktu itu tempat ini dikenali sebagai penjara bawah pemerintahan Uthmaniyyah. Akan tetapi pada ketika itu agama Baha’i yang dibawa oleh beliau sudah melebar ke Iran, Iraq dan Palestin. Ini kerana tulisan-tulisan Baha’ullah yang ditulis di Iraq telah menjadi rujukan utama bagi penganut agama yang dibawanya. Akhirnya penahanan itu membawa kepada kematian Bahaullah pada tahun 1892. Kota Acre (Israel kini), telah menjadi kiblat bagi agama Baha’i.

Setelah itu, agama Baha’i diteruskan oleh salah seorang anak Mirza Hussein Ali (Baha’ullah). Anaknya itu menggelarkan dirinya sebagai Abdul Baha. Beliau juga berperanan untuk memperkukuhkan struktur keagamaan Baha’i. Abdul Baha telah membuat suatu perjalanan khusus untuk menyebar agama Baha’i ke seluruh dunia. Dari tahun 1910-1913 beliau ke Mesir, Inggeris, Skotland, Perancis, Amerika Syarikat, Jerman, Austria, dan Hungary, di mana beliau telah menyebarkan prinsip-prinsip ajaran Baha’i. 

Abdul Baha melakukan misionari sehinggalah beliau meninggal di Haifa, Israel pada tahun 1921 dan dikuburkan di salah satu ruang dari makam Sang Bab tanah suci bagi penganut Baha’i.

Setelah matinya Abdul Baha, kepimpinan Bahaiyyah diperturunkan kepada cucu sulungnya yang bernama Shoghi Effendi dan beliau diiktiraf sebagai wali Baha’i. Shoghi Effendi banyak menterjemahkan kitab suci Baha’i bagi melaksanakan misionari dan pengembangan agama Baha’i. Beliau juga banyak membentuk rangkaian agama Baha’i di seluruh dunia termasuklah komuniti Baha’i di Indonesia. Agama Baha’i berkembang pesat khususnya di dunia ketiga. Shoghi Effendi meninggal pada tahun 1957. Setelah itu agama Baha’i diselia di bawah Majlis Rohani Baha’i sehinggalah pada hari ini. Mereka merujuk kepada tulisan tokoh-tokoh mereka sebagai sumber hukum bagi agama Baha’i.

Kepercayaan

Baha’i membawa tiga prinsip utama iaitu kesatuan Tuhan, kesatuan agama dan kesatuan manusia. Konsep ketuhanan di dalam Baha’i jelas terpengaruh dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Baha’ullah memperkenalkan Tuhan itu Maha Esa, ia tidak dapat dilihat, tidak memiliki jantina, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, yang mencipta segala sesuatu di alam ini.

Baha’i juga memperjuangkan persamaan hak antara kaum wanita dan kaum lelaki. Bagi mereka status agama melihat lelaki dan perempuan adalah sama. Oleh kerana Baha’i membawa kepada konsep penyatuan manusia maka antara pinsip lainya hendaklah diri manusia bersih dari segala macam prasangka buruk kepada kelompok lain. Ini kerana ia boleh menimbulkan perbalahan. 

Baha’i juga menekankan soal kedamaian dunia. Sebab itu pada mereka, konsep jihad atau berperang di dalam agama mereka adalah dilarang. Mereka menganggap perang tidak boleh membawa kepada kedamaian. Selain itu juga Baha’i melarang penganutnya menyertai mana-mana parti politik kerana ia boleh mencetuskan perbalahan. 

Struktur Baha’i adalah merupakan sebuah agama yang sinkretisme. Ia adalah kepercayaan yang menghimpun doktrin agama-agama yang ada lalu meletakkan di bawah kesatuan Bahaiyyah. Antaranya adalah agama Buddha, Islam, Yahudi, Kristian, Zoroaster dan Hindu sebagai percampuran kepada kesatuan di bawah Baha’i. Sebab itu jika dilihat ritual keagamaannya memiliki persamaan dengan agama-agama lain. Konsep ini juga pernah diperkenalkan oleh Akbar di India dengan nama agama Dinu Ilahi.   

Ritual

Mengikut kepercayaan Baha’I, sembahyang boleh dilakukan di rumah atau di rumah ibadah Baha’i yang dinamakan Mashriqu’l-Adhkar yang bermaksud tempat pujian kepada Tuhan. Di rumah ibadat itu juga mereka boleh berdoa, meditasi dan membaca ayat-ayat suci Baha’i dan agama-agama lain. Rumah ibadah Baha’i ini terbuka bagi semua orang tanpa mengira agama. Di samping sembahyang wajib, yang dilakukan secara khusus untuk penganut Baha’i, ada pula kegiatan membaca doa bersama-sama dengan penganut agama lain, yang mana ia terbuka bagi semua agama, di mana doa-doa dibacakan dari kitab suci berbagai agama seperti Islam, Hindu, Kristian, Zoroaster dan lain-lain. Sebab prinsip mereka adalah menyatukan semua agama.

Selain itu juga bagi penganut Bahaiyyah mereka dianjurkan untuk membaca kitab suci Baha’i setiap hari. Manakala ibadah puasa pula mereka jalankan pada setiap bulan 21 Mei pada setiap tahun.
Bahaiyah juga melarang penganutnya minum minuman beralkohol. Hubungan seks tanpa nikah dan homoseksual juga dilarang. Mereka juga dilarang berjudi. 

Kitab Suci

Terdapat banyak kitab suci di dalam Baha’i yang kebanyakkan ditulis oleh Baha’ullah. Antara yang paling agung adalah Kitab-I-Aqdas yang merupakan kitab sumber hukum utama di dalam Bahaiyyah. Selain itu mereka juga ada Kitab-I-Iqan yang merupakan buku-buku tulisan Baha’ullah. Kitab-I-Iqan banyak membentuk kepercayaan di dalam Baha’I antaranya The Gems of Divine Mysteries,The Seven Valleys dan The Four Valleys.

Kesimpulan

Bahaiyyah merupakan suatu kelompok yang kontroversi di dalam dunia Islam. Pada awal gerakkan mereka dianggap sebagai suatu gerakkan sesat di dalam Islam akan tetapi lama-kelamaan kesesatan mereka melampaui batas sehingga tokoh mereka mengaku sebagai rasul dan membawa ajaran baru. Bahaiyyah ditentang dan dibanteras oleh pelbagai kelompok muslim. Akan tetapi keberadaan agama ini kukuh dan sukar dibendung setelah tersebarnya tulisan-tulisan Baha’ullah. Sehinggalah pada hari ini masih ramai ulama Islam mengkelaskan Baha’i sebagai satu aliran sesat. Pada hari ini, kesesatan mereka telah membentuk sebuah agama baru.

Bahaiyyah sinonim dengan istilah gerakkan kesatuan agama. Mereka mesra kepelbagaian yang mengelakkan perbalahan berlaku. Sehinggalah mereka mengharamkan berperang dan berpolitik. Konsep yang dibawa olehnya memiliki persamaan dengan agama yang  diperkenalkan oleh Akbar dalam membawa penyatuan agama. Idea ini juga diperkenalkan oleh agama Cao Dai di Vietnam dan juga agama Unitarian Universalist

Rujukan:

[2] Moojan Momen, (2008). The Baha’I Faith A Beginner’s Guides, Oneworld Publications, England.
[3]- (1992). Baha’ullah, Baha’I Publishing Trust, Printed In Malaysia.
[4]- (-) The Baha’I Faith, Baha’I Publishing Trust, Illinois, USA
[5]- (-) The Prosprerity of Humankind, Baha’i International Community.
[6]- (-) Komuniti Baha’I, Majlis Rohani Baha’i Malaysia, Kuala Lumpur.
[7] –(2005). Baha’ullah Teachings on Spiritual Reality, Baha’I Publishing Trust of Malaysia. Kuala Lumpur.
[8] – (2004). Encylopedia of New Religions, A Lion Book Publishing, England. 

R&D Team Multiracial Reverted Muslims

Wednesday, November 15, 2017

Cara Hidup Islam Yang Dirai Penganut Buddha

Sebagaimana kebiasaan, Firdaus Wong, pengasas NGO Multiracial Reverted Muslim akan membawa buku bersama apabila dalam perjalanan terutamanya ketika menaiki kapal terbang. Semasa dalam perjalanan ke Sri Lanka, beliau membawa bersama buku berkaitan agama Buddha. 

Namun kerana terlalu letih, buku tersebut diletakkan di kerusi kosong sebelahnya sebelum tidur. Apabila terbangun, penumpang yang duduk di tepi tingkap, Dr Yasantha menyapanya, 'Are you are Buddhist?'

Firdaus menjawab, 'Nope. I'm an ex-Buddhist.'

Dia menyambung, 'I saw you are reading a book about Buddhism.' 

Dan dia terus menerus bercerita tentang ajaran Buddha. Firdaus hanya mendengar tanpa mencelah. Setelah bercerita panjang, beliau bertanya apakah profesionnya. Firdaus  menjawab, 'I'm a trainer and consultant. We promote interfaith around the globe.''Are you a Muslim?' beliau bertanya. Firdaus mengiyakannya. Lalu beliau terus bercakap tentang pandangannya mengenai Buddhist dan Muslim di Sri Lanka. 

Firdaus bertanya, 'Which temple you went to?' 

Katanya dia tidak ke temple dan Firdaus bertanya lagi, 'So you only practice at home?' dan jawapannya mengejutkan Firdaus.

'Yes. I practice at home but I didnt practice Buddhism. I practice Muslim way of life at home and outside.'

Teruja mendengar jawapan itu dan Firdaus bertanya; 'Interesting. Mind to share more on this?' Lalu dia menyambung;

'Buddhism teaching is very good but what I saw around me in Sri Lanka it had become a theoretical religion and not a practical religion. When I go to temple last time, they ask for donation. Temple had become a centre to enrich the priest.' 

'They supposed to live moderate lifestyle and stay away from such desire of worldly needs but they drive big cars. Buddhist around me take advantage of me. I can't say the same with my Muslim friends around me.' 

'They are very helpful and they practice Islam. I see more Buddhism teaching in Muslim friend compare to my Buddhist friends.'

Dari perbualan itu, Firdaus nampak perspektif Islam dari seorang Belum Muslim yang bergaul dengan Muslim. Dia bersetuju bila Firdaus mengatakan, 'This world will become a better place when we talk to one another rather than talk about one another just like what we are doing now.'

Masyarakat hari ini tidak lagi mendengar melalui telinga tetapi mereka 'mendengar' melalui penglihatan. Mereka tidak mahu sekadar dengar berkaitan Islam dari Muslim tetapi mereka mahukan 'mendengar' Islam dari pengamalan Muslim.

Sebelum berpisah, berdua bertukar nombor telefon dan beliau akan ke Malaysia lagi pada bulan Disember nanti. Beliau mahu terus bertanya tentang Islam. Doakan agar beliau dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.


Penipuan UmrahPenipuan umrah ini bukan perkara baru. Setiap tahun pasti akan ada mangsa yang teraniaya. Kenapa? Sebab masih ada DEMAND. Masih ada mangsa untuk Si pemangsa. 

Sasaran mereka ialah orang kampung yang tidak pernah tahu atau mendengar tentang kes penipuan umrah sebelum ini.  

Jenis penipuan:
1) Jemaah tunggu di lapangan terbang tetapi tiket penerbangan tidak ada. 

2) Jemaah yang sampai di Makkah/Madinah, hotel tidak ada booking pun! 

3) Terkandas di Makkah/Madinah tidak ada tiket untuk pulang. 

4) Bayar hanya Rm3,900. Jauh lebih murah. kemudian kos selebihnya akan ditanggung/ditaja oleh orang lain. Orang kaya. 

DAN, kebanyakan mangsa penipuan masih tidak dapat wang mereka kembali sehingga hari ini. 

Adalah tanggungjawab kita semua untuk wujudkan KESEDARAN. Bukan hanya dalam media sosial. Tetapi harus lebih meluas. Dari mulut ke mulut, dari masjid ke masjid, dari mutawif ke mutawif. CAKNA dan AMBIL BERAT supaya tidak ada mangsa lagi yang terkena. 


Had harga untuk pakej umrah sudah ditetapkan, tetapi masih ada juga yang tertipu dengan pakej murah yang akhirnya akan mengakibatkan diri sendiri termasuk dalam jerat sindiket penipuan. Ya, memang ada yang selamat pergi balik dengan pakej murah tersebut, tetapi itu di antara taktik penipu. Akan ada yang ‘bertuah’ dapat pergi dan mendapat layanan baik supaya mereka ini dapat menjadi bukti dan ‘alat’ marketing untuk mangsa sebenar. 
Apa yang perlu kita lakukan? 

1)AMBIL BERAT. 
Tidak kisah siapapun, jika anda tahu mana-mana mangsa penipuan umrah, beritahu ... tunjukkan bahawa kita cakna. 

2) KENALPASTI TRAVEL AGENT ANDA. 
Ambil travel agent yang berpengalaman, berdaftar dan mempunyai latar belakang pengurusan umrah yang baik. Selidik, cari maklumat dan bertanya. 

3) ELAKKAN PAKEJ YANG MENAWARKAN HARGA KURANG DARI HARGA STANDARD YANG DITETAPKAN. 
Kadangkala ada yang benar-benar menawarkan harga murah, mungkin pada masa tersebut syarikat itu mendapat harga promosi tiket kapal terbang, atau hotel yang murah.., tetapi jarang sekali sebab kos umrah murah. Sekarang kos semakin meningkat. Oleh itu buat kajian menyeluruh dan lebih terperinci. 

Silakan kongsikan pengalaman anda jika pernah menjadi mangsa penipuan umrah supaya orang lain dapat baca dan sedar. Monday, November 13, 2017

Dipecat Kerana Tidak Buat SalahPada zaman pemerintahan Khalifah Syaidina Umar bin Khatab, ada seorang panglima perang yang disegani lawan dan dicintai kawan. Panglima perang yang tidak pernah kalah sepanjang memimpin tentera di medan perang. Baik pada saat beliau masih menjadi panglima Quraish, mahupun setelah beliau masuk Islam dan menjadi panglima perang umat muslim. Beliau adalah Jeneral Khalid bin Walid.

Namanya harum di mana-mana. Ke mana beliau pergi selalu disambut dengan teriakan, "Hidup Khalid, hidup Panglima Perang, hidup Pedang Allah yang Terhunus." Ya! .. beliau mendapat gelaran langsung dari Rasulullah SAW yang menyebutnya sebagai Pedang Allah yang Terhunus. 

Dalam suatu peperangan beliau pernah mengalahkan pasukan tentera Byzantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya hanya berjumlah 46.000 orang. Dengan mengatur strategi, kemenangan di tangan tentera Islam. Itulah Khalid bin Walid, yang tidak gentar menghadapi lawan yang jauh lebih ramai.

Khalid bin Walid memang sangat sempurna di bidangnya; ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak populariti. 

Pada suatu ketika, beliau sedang berada di garis depan, memimpin peperangan. Tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul mukminin, Syaidina Umar bin Khatab, yang mengirim sepucuk surat. Di dalam surat tersebut tertulis pesanan ringkas, "Dengan ini saya nyatakan  Khalid bin Walid dipecat sebagai panglima perang. Segera mengadap!"

Menerima berita tersebut tentu saja beliau sangat gusar. Beliau memikirkan alasan pemecatannya. Kesalahan apa yang telah dilakukan? Begitulah yang berkecamuk di dalam fikiran beliau. 

Sebagai perajurit yang baik, taat pada atasan, beliau segera mengadap Khalifah Umar Bin Khatab. Sebelum berangkat beliau menyerahkan tugas komander perang kepada penggantinya. 

Sesampai di depan Umar beliau memberikan salam, "Assalamualaikum Amirul mukminin. Saya menerima surat pemecatan. Betulkah saya dipecat?"

"Waalaikumsalam warahmatullah. Betul Khalid!" Jawab Khalifah.

"Kalau masalah dipecat itu hak anda sebagai pemimpin. Tapi, kalau boleh tahu, apa salah  saya?"

"Kamu tidak ada kesalahan."

"Habis kenapa saya dipecat? Saya tak mampu menjadi panglimakah?"

Dengan tenang Khalifah Umar bin Khatab menjawab, "Khalid, kamu panglima terbaik. Ratusan peperangan telah kamu pimpin, dan tak pernah satu kalipun kalah. Setiap hari masyarakat dan perajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang menjelek-jelekkan. Tapi, ingat Khalid, kamu juga manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong''.

''Seberat debu rasa sombong di dalam hati maka neraka jahanamlah tempatmu. Kerana itu, maafkan aku wahai saudaraku, untuk menjagamu terpaksa saat ini kau saya pecat. Supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah, di depan Umar saja kau tak boleh berbuat apa-apa!"

Mendengar jawapan itu, Khalid tertegun. Beliau langsung mendakap Khalifah Umar.

Sambil menangis beliau berbisik, "Terima kasih ya Khalifah. Engkau saudaraku!"

Bayangkan …. mengucapkan terima kasih setelah dipecat, padahal beliau tidak buat salah apapun. Adakah jawatan penting saat mampu bersikap mulia seperti itu? Yang banyak terjadi ialah penentangan, mempertahankan jawatan mati-matian, mencari sokongan, mencari kawan, mencari pembenaran, atau mencari kesalahan orang lain supaya kesalahannya tertutup.

Jangankan dipecat dari jawatan tinggi, 'kegagalan' dalam perjalanan kerjaya pun seringkali tidak boleh diterima dengan lapang dada. Akhirnya semua disalahkan, sistem disalahkan, orang lain disalahkan, semua digugat.....bahkan hingga yang paling ekstrim.... Tuhan pun digugat..

Kembali ke Khalid bin Walid, hebatnya lagi, setelah dipecat beliau balik lagi ke medan perang. Tetapi, tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur sebagai perajurit biasa, sebagai bawahan, dipimpin oleh mantan bawahannya dahulu. 

Beberapa orang perajurit kehairanan melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mahu ikut berperang. Padahal sudah dipecat. Lalu, ada di antara mereka yang bertanya, "Ya Jeneral, mengapa anda masih mahu berperang, padahal anda sudah dipecat."

Dengan tenang Khalid bin Walid menjawab,"Saya berperang bukan kerana jawatan, populariti, bukan juga kerana Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata kerana mencari keredhaan Allah."

Al Quran Dan Umur


Berkata Abdul Malik bin Umair"Satu-satunya manusia yang tidak tua adalah orang yang selalu membaca Al-qur'an".

"Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-quran".

Berkata Al-imam Qurtubi :"Barang siapa yang membaca Al-quran,  maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun".

Imam besar Ibrahim al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah. "Perbanyaklah membaca Al-qur'an jangan pernah kau tinggalkan, kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan di mudahkan setara dengan yang kamu baca".

Berkata Ibnu Solah :"Bahwasanya para Malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-qur'an,  maka oleh karena itu para Malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari baca'an manusia".

Berkata Abu Zanad "Di tengah malam,  aku keluar menuju masjid Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam sungguh tidak ada satu rumahpun yang aku lewati melainkan pada nya ada yang membaca Al-quran".

Berkata Shaikhul Islam ibnu Taimiyyah:  "Tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberikan nutrisi otak, kesegaran jiwa, dan kesehatan tubuh serta mencakup segala kebahagiaan melebihi dari orang yang selalu melihat kitabullah ta'ala".

"Bergantunglah pada Alquran niscaya kau akan mendapatkan keberkahan".

Berkata sebagian ahli tafsir : "Manakala kita menyibukkan diri dengan Al-qur'an maka kita akan di banjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia".

"KAMI memohon kepada Allah agar mberikan taufiqnya kepada KAMI dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-qur'an dan mengamalkan kandungannya". 

Semoga bermanfaat.

[Sumber: Siti Hajar Mohsin]

Thursday, November 9, 2017

Bercerita Dengan Allah Sebelum Tidur
[1] Tidur mengiring ke kanan. Bantal sedikit tinggi daripada tilam. Kalau tinggi sangat, nanti sakit tengkuk. Sebiji bantal sudah memadai.

[2] Baca Al-Fatihah atau Ayat Kursi, tiga Qul dan baca Doa masuk tidur...

[3] Kemudian mula bercerita dengan Allah...sampai terlelap.

Ya Allah, siang tadi kan, ya Allah........

Ya Allah, bilalah ......

Ya Allah, bestnya kan kalau dapat macam tu kan, ya Allah........

Ya Allah, esok kalau boleh kan, ya Allah........

Ya Allah, esok ni...... 

Ya Allah, bahagianya kalau......

Ya Allah, orang tu kan, ya Allah.....

Ya Allah, esok nak buat...... Engkau mudahkan ye, ya Allah.

***
Cerita saja. Kalau ada harapan pun cerita saja. Ubah ayat itu, jangan banyak sangat memohon.

Salah ke memohon? Tak salah pun. 

Cuma psikologinya ada beza. 

Memohon banyak sangat itu lebih kepada kehendak diri.

Bercerita kepada Allah lebih kepada berserah dan terserah Allah.

Contoh:

Memohon: Ya Allah mudahkan segala urusan aku esok ya Allah. 

Bercerita: Ya Allah, esok bila semua urusan aku jadi mudahkan ya Allah, mesti senang hati aku kan ya Allah. 

Dua-dua tak salah. Tapi bercerita rasa lebih akrab dan kasih sayang Allah itu sangat terasa dan mengalir seluruh inci tubuh dan jiwa ini bila bercerita.

Ini petua dekatkan diri dengan Allah dari Fuad Latif. Sekarang jom tidur. 

Kalam MakrifatHidup sebenar itu hidup tanpa makan, tanpa tidur, tanpa letih, tanpa lupa, tanpa rehat, tanpa sakit dan tanpa mati.. Tetapi diri jasad itu perlu rehat dan tidur kerana ia bersifat mati.
.
Diri jasad itu terhijab kerana tidak mengenal diri batin serta diri rohaninya yang bersemayam di dalam.
.
Tidak Allah bangkitkan seseorang itu di alam kematian melainkan dengan Asma "Ar-Rahmaan, Ar-Rahiim NYA..
.
Dalam hati, ada pintu,, dalam nafas, ada kuncinya..
.
Allah As-Samii'u keadaan Maha Mendengar sehingga ke denyut nadi ikan di laut, degup jantung cacing di tanah dan burung di udara. ..Allah  Maha Mendengar semuanya secara serentak..
.
Alam zahir, alam batin dan alam rohani adalah 3-dalam-1
.
Alam batin itu ghaib bagi alam zahir dan alam rohani itu lebih ghaib bagi alam bathin dan lebih ghaib lagi bagi alam zahir.
.
Sejak Kitab Ibrahim AS, menyatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah kepada tiga diri dalam satu diri.. iaitu diri jasad(diri dunia).. diri bathin atau sukma-(diri barzah, syurga dan neraka) dan diri rohani(yang kembali keRahmatullah).
.
Yang zahir itu nyata jika di alam zahir.. yg batin itu nyata jika di alam batin tetapi tidak nyata bila cuba dicapai dari dunia zahir.
.
Bila seorang itu meninggal dunia, maka alam batin atau barzah itu menjadi nyata dan para malaikat yang selama hidupnya ghaib, kini dia saksikan nyata dan kini malaikat-malaikat itu berbual-bicara dengannya di alam kematian.
.
Tiap yang bernafas itu punya jantungnya.. semut di daratan, ikan di laut, Jin di udara dan puaka di dalam tanah juga punyai jantung masing-masing..
.
Di alam zahir, tiap sesuatu yang hidup dan bernafas itu dihidupkan Allah dari unsur air
.
Tidak ada batas bagi Kuasa Allah.. Dari unsur air itu pelbagai makhluk hidup dapat dibangkitkan Allah dari haiwan melata di padang pasir atau haiwan di dasar lautan hingga tumbuhan hidup akan perlukan unsur air untuk hidup.
.
Nyawa itu pada darah dan nyawa terikat kepada jasad oleh jantung.. bila jantung berhenti, nafas pun terhenti dan tubuh itu pun mati, tetapi intipati manusia itu sendiri masih hidup..
.
Bila jantung dan nafas itu terhenti, paru-paru terhenti, hubungan di antara roh dan jasad pun terputus.. rohnya dikeluarkan dan dipisahkan dari jasadnya yang kini bergelar jenazah..
.
Sebelum rohnya keluar, dia akan terpadam sebentar sebelum dia terkeluar dari jasad itu. 
.
Dia tidak dapat keluar tubuh dalam keadaan sedar, kerana bila di dalam keadaan sedar, dia akan berderia rasa.. deria rasa itu harus dimatikan sebelum roh dan jasad dapat terpisah..
.
Selain nafas, degup jantung dan kesedaran akal, "deria rasa" seseorang itu juga mengikat nyawa kepada tubuh jasad.
.
Dan bila dia dibangkitkan semula di Alam Barzah, dia akan dapati dirinya masih hidup dengan sendirinya tanpa jasadnya lagi.
.
Dari tiga tubuh, dia ia kini cuma tinggal dua tubuh sahaja.. iaitu tubuh batin dan tubuh rohani.. dan dia akan berada di alam Barzakh yang nyata sebelum dihantar pula oleh malaikat pengiring dan malaikat saksi ke syurga atau ke neraka.
.
Qorin syaitan itu di dalam sukma.. bukan sukma yang didalam qorin.. ..Bisikan jahat yang berdosa terbit dari syaitan qorin..
.
~~~~~~~
.
Dunia ini syurga palsu, Barzakh itu syurga palsu, syurga sebenar hanya Allah Maha Mengetahui..
.
Berhati dunia itu sama ertinya dengan berhati neraka.. kerana dunia ini ialah ujian terbesar dan merupakan hijab terbesar didalam makrifatullah.
.
Manusia berhati neraka itu akan berkata : 
 "Dunia ini paling indah.. mati cuma sekali, nikmatilah sepuas-puasnya"..
.
Mereka yang berhati akhirat itu pula akan berkata : 
 "Dunia ini hanya persinggahan yang menguji dan menipu.. sesungguhnya mati itu dua kali, maka zuhudlah terhadap dunia ini"..
.
(Al-Mu’min :11)
قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

11. Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?"
.
(Al-Mu’min :39)
يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

39. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal..
.
Asy-Syura :20
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.
.
~~~~~~~
.
Laduni itu milik Khidir AS.. Yang berhati dunia akan rasa sukar menyelami ilmu Khidir AS..
.
Malaikat-malaikat itu menyampaikan wahyu Laduni di Hati.. tidak di telinga.
.
(Al-Mursalat:5) dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
.
(Al-An'aam :106) ..Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik
.
.
(Yunus : 2)
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ

..Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka:
.
(Saad 38:87) ..Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam. 

Salam Kitab Ghaib ~ TAUHID Al-Haq..


[Dari FB Boim Pajajaran]