Sunday, September 11, 2016

Keajaiban Wakaf dan Sedekah


Allah makbulkan doa hamba-hambaNya tanpa mengira kedudukan, bangsa dan warna kulitnya. Doa si miskin yang dizalimi lebih didengari. Doa si kaya yang kaya jiwa tiada kecuali. Tempat mereka sama-sama di Jannah abadi

Si miskin harta yang sombong dan derhaka. Si kaya yang tamak lagi gila kuasa bakal bertapa di neraka selama-lama


Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a.: Baginda Nabi s.a.w. bersabda, “Ketika Allah menciptakan bumi, ia sering bergegar. Maka Dia menciptakan gunung-ganang lalu mengisyaratkannya ke atas bumi dan ia pun menjadi tetap.

Para malaikat menjadi kagum dengan kekuatan gunung-ganang. Mereka berkata,’ Wahai Tuhanku, adakah terdapat makhluk-Mu yang lebih kuat dari gunung-ganang?’ Dia berfirman, ‘ Ya besi.’

Mereka berkata, ‘Wahai Tuhanku, adakah terdapat makhluk-Mu yang lebih kuat daripada besi?’ Dia berfirman,’ Ya, api.’

Mereka berkata, ‘ Wahai Tuhanku, adakah terdapat makhluk-Mu yang lebih kuat daripada api?’ Dia berfirman, ‘Ya, air.’

Mereka berkata, ‘Wahai Tuhanku, adakah terdapat makhluk-Mu yang lebih kuat daripada air?’ Dia berfirman, ‘Ya, angin.’

Mereka berkata, ‘ Wahai Tuhanku, adakah terdapat makhluk-Mu yang lebih kuat daripada angin?’ Dia berfirman, Ya, ANAK ADAM YANG BERSEDEKAH DENGAN SUATU SEDEKAH DENGAN TANGAN KANANNYA SAMBIL MENYEMBUNYIKANNYA DARIPADA TANGAN KIRINYA.’”

Hadis Riwayat at-Tiemizi. Menurutnya, hadis ini ialah hadis gharib.

Tangan di atas (memberi) lebih baik dari tangan di bawah (menerima)

Namun yang terbaik bila tangan di atas dan tangan di bawah berjabat dan berikrar...

SI KAYA BERWAKAF DENGAN HARTANYA,
SI PANDAI BERWAKAF DENGAN ILMUNYA,
SI MISKIN BERWAKAF DENGAN KUDRATNYA...

Sama-sama membina ekonomi, agama dan negara yang kukuh atas dasar tawaduk kerana Allah semata-mata.

No comments:

Post a Comment