Thursday, May 4, 2017

Penetapan Takdir Sebelum Cipta Bumi


Salam Jumaat penuh barakah, penghulu segala hari. Hari selesainya penciptaan bumi dan alam semesta.

Dalam Shahihnya, Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ibn 'Ash menuturkan bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir para makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun, dan Arasy-Nya ada di atas air." (Tafsir Ibnu Katsir, 2/427).

No comments:

Post a Comment