Wednesday, May 24, 2017

Kesatuan Dalam PerbezaanHadis riwayat Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Neraka dan syurga saling berdebat, lalu neraka berkata, 'Aku dimasuki oleh orang-orang yang suka menindas dan sombong.'
Syurga berkata, 'Aku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan miskin.'
Lalu Allah berfirman kepada Neraka, 'Kamu adalah seksa-Ku, Aku menyeksa denganmu siapa yang Aku kehendaki.' (Atau Allah berFirman? Aku menimpakan bencana denganmu siapa yang Aku kehendaki).'
Dan Allah berfirman kepada Syurga, 'Kamu adalah rahmat-Ku. Aku limpahkan rahmat berupa kamu kepada siapa yang Aku kehendaki.' Dan masing-masing kamu memiliki penghuni sampai penuh." (HR Muslim No. 5081).
Kesimpulannya:
Ternyata Allah tidak suka perdebatan. Sikap suka berkeras bakal mengakibatkan perpecahan dan kehancuran.
Bila ada perselisihan pendapat, jalan terbaik ialah perbincangan. Jika masih tiada kata sepakat, berlapang dadalah.
Perbezaan itulah keindahan dalam kepelbagaian. Umpama bunga yang bermacam rupa, warna dan baunya.
Imam keempat-empat mazhab Ahlil Sunnah Wal Jamaah saling menghormati pandangan masing-masing. Walau berbeza pendapat namun tetap bersatu memegang tali Allah.
Jika mereka mampu bersatu, mengapa pengikut pula tidak?

No comments:

Post a Comment