Sunday, November 20, 2016

Makmum Masbuk


Makmum yang masbuk jika sempat, dia dihukum mendapat fazilat berjemaah. Berdasarkan Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda;Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda dengan maksud: “ Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari solat bererti ia masih mendapat solat itu”.

Jika sentiasa melazimi berjemaah walaupun rakaat akhir dia dikira mendapat fazilat berjemaah.

Bagaimana pula jika dia tidak dapat satu rakaat dari solat Jumaat, mungkin hanya sempat duduk bertahyat di rakaat akhir? Dalam isu ini para imam muktabar memberi dua pandangan:

1. Pendapat imam Malik, Shafie dan Ahmad menyatakan selepas imam memberi salam bangun mengerjakan solat zohor,
2. Abu Hanipah pula berpandangan bangun dua rakaat solat Jumaat, sempurnakan mana yang ketinggalan. Ini berdasarkan hadith dari Imam Bukhari, Kitab: Juma’at: “ Abu Hurairah r.a. berkata “ Aku mendengar Rasulullah saw bersabda dengan maksud: Jika solat telah ditegakkan janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Datanglah dengan berjalan tenang. Maka apa yang kalian dapatkan solatlah, dan mana yang ketinggalan sempurnakanlah”.

Wallahu’allam.

[Ustaz Ibrahim Mohd Raja mensyarah Kitab ‘Al Lu’lu Wal Marjan’ Mutiara Hadith Sahih Bukhari dan Muslim karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi]

No comments:

Post a Comment