Saturday, September 21, 2013

Syurga Milik Allah

serenemaklong.blogspot.com
Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak penduduk syurga akan melihat sebuah kamar di atas mereka, terlihat seperti bintang bercahaya gemerlapan jauh di ufuk Timur atau di Barat kerana perbezaan kedudukan mereka." Tanya para sahabat, "Ya, Rasulullah, apakah itu tempat para nabi yang tidak tercapai oleh orang lain selain mereka?" Jawab Baginda, " Demi Allah yang diriku dalam kuasa-Nya, bahkan itu tempat orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para Rasul." (Shahih Muslim no. 2242). Dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah r.a dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Seorang penyeru menyerukan - Kamu selalu sihat, tidak akan sakit selama-lamanya. Selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Selalu muda dan tidak tidak pernah tua selama-lamanya. Demikianlah tujuan firman Allah Azza wa Jalla, "Itulah syurga yang diwariskan kepadamu sebagai balasan bagi amalmu yang dahulu! - Al A'araf, 7:34. (Shahih Muslim no. 2429). (Foto: Zahriah Omar)

No comments:

Post a Comment