Tuesday, June 20, 2017

Wanita Solehah Perhiasan Dunia Terbaik


Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang wanita telah melakukan solat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga harga dirinya dan mentaati suaminya, di akhirat kelak dia akan diundang masuk ke syurga berdasarkan pintu mana yang dia suka (sesuai dengan pilihannya),” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Thabrani).

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah” [H.R. Muslim]

No comments:

Post a Comment