Sunday, February 5, 2017

Duri Di Jalan Dakwah


Nasihat luqman Hakim kepada anaknya, Hai anakku! Laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yg makruf dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu,sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara penting (oleh Allah). Surah Luqman ayat 17

Beliau seolah-olah memberi pesanan bahawa selama diseru kepada kebaikan, memerintah mereka melakukan yang makruf dan mencegah yang mungkar, maka persiapkanlah diri pihak yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ujian dakwah akan hadir dalam berbagai bentuk sebagaimana dakwah Nabi Nuh a.s.

Allah SWT berfirman yg bermaksud: "Berkata Nuh, "Ya Tuhanku,sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam tetapi seruanku itu tidak menambahkan (iman) mereka, malah mereka lari dari(kebenaran). Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (untuk beriman) agar Engkau mengampuni mereka,mereka memasukkan anak jari ke dalam telinga dan menutupkan wajahnya dengan baju dan mereka tetap mengingkari serta sangat menyombong diri. Surah Nuh ayat 5--7.

Begitu jugalah dengan dakwah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya kepada kaumnya bagi mempertabatkan islam. Surah Fushilat ayat 3 hingga 5 bermaksud: "Kitab yg ayat2nya djelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Yang membawa berita gembira dan peringatan tetapi kebanyakkan mereka berpaling( darinya) serta tidak mendengar. Dan mereka berkata, "Hati kami telah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadaNya dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding,kerana itu lakukanlah (sesuai kehendakmu), sesungguhnya kami akan melakukan (sesuai kehendak kami)."

Lantas Allah SWT berfirman dalam surah An Nahl ayat 127: "Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran)mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipudaya yang mereka rancangkan."

Bukan mudah untuk menjadi pendakwah yang menuntun manusia agar menjauhkan diri dari hawa nafsu, angan kosong, urusan dunia dan adat kebiasaan. Apatah lagi untuk menarik mereka agar mematuhi. Tiada jalan lain bagi pendakwah kecuali berpegang teguh dengan keyakinan dan kesabaran.

{Ahmad Sjukri]

No comments:

Post a Comment