Tuesday, August 23, 2016

Khalifah vs Pemimpin


Allah menjadikan manusia di muka bumi ini atas DUA tujuan.

Pertama :
"Tidak-Ku jadikan manusia dan jin kecuali untuk MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH." ( Adz Dzaariyaat ayat 56)

Kedua :
" Sesungguhnya Aku menjadikan manusia KHALIFAH di atas muka bumi ini..." (Al Baqarah ayat 30)

Seorang MUKMIN sentiasa menjaga syariat melalui SOLAT, AKHLAK dan menjaga AMAL MAKRUF NAHI MUNGKAR. Dia cemerlang dengan KEMAHIRAN HIDUP yang diterapkan ke dalam diri sendiri hasil dari didikan universiti kehidupan. Bukan sekadar hasil deretan A di atas kertas.

Berbekalkan IMAN DAN AMAL, dia faham tugasnya sebagai KHALIFAH. Unggul dalam bidangnya, dia mampu MENTADBIR DENGAN IKHLAS DAN ADIL. Dia PRIHATIN dengan KEADAAN ALAM dan INSAN DI SEKELILING, tidak langsung MENYALAHI HAK-HAK PIHAK LAIN.

KHALIFAH MEMPUNYAI SIFAT DAN CIRI PEMIMPIN TETAPI PEMIMPIN BELUM TENTU MEMPUNYAI SIFAT DAN CIRI KHALIFAH.

#InginJadiHurulainDuniaAkhirat

No comments:

Post a Comment