Tuesday, April 9, 2013

Kelebihan Surah Ali Imran

Imam ad-Dailami dari Imam Makhul mengatakan: 

"Barangsiapa membaca surat Ali Imran pada hari Jumaat maka para malaikat memohon keampunan untuknya sampai malam hari." 

Juga Imam Ibnu Zanjawaeah dari Imam Wahab Ibn Munabih menjelaskan: 

"Barangsiapa membaca Surat al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya Nur cahaya di antara Arasy dan dasar bumi." 

Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud: 

"Dalam tiga surat terdapat ismullah al-a'zham di mana kalau  berdoa kepada Allah maka terkabullah dan jika memohon maka terpenuhilah yakni di dalam: Surat al-Baqarah, permulaan surat Ali Imran dan dalam surat Thaha. Demikian dalam Khawashil-Quran.

Dari sahabat Utsman bin Affan r.a. Imam ad-Darimi mengatakan dari sahabat Utsman ibn Affan r.a. yang bermaksud:

"Barangsiapa membaca akhir surat al-Fatihah, ayat Kursi dan dua ayat surat Ali Imran (iaitu)(Innafi qlfissamawati...ila akhirissurati) pada malam hari, maka ia tercatat melakukan ibadah seluruh malam."

Dan siapa membaca surah al-Fatihah, ayat Kursi dan dua ayat surah Ali Imran, dibacanya ketika sehabis sembahyang fardhu, maka tempat kembalinya adalah syurga.

DI ANTARA KHASIAT-KHASIAT DALAM SURAH ALI IMRAN

Ayat 1-4          Pendinding -Kebahagiaan dan segala hajat 
Ayat 8 -           Husnul Khatimah 
Ayat 9 -           Mengembalikan barang yang hilang 
Ayat 7-9          Kecerdikan luar biasa 
Ayat 14           Pengasih 
Ayat 26-27      Luas rezeki -Karamah -Segala hajat 
Ayat 35-37      Perlindungan kepada perempuan hamil -Pelaris 
Ayat 73-74      Pelaris dan meminang 
Ayat 83           Menghadapi binatang buas, liar dan orang zalim 
Ayat 103-104  Pengasih dan Pelembut Hati 
Ayat 111-112  Menghadapi musuh 
Ayat 134-136  Pelindung dari kejahatan 
Ayat 144         Menghentikan darah 
Ayat 146-148  Menghilangkan kesedihan ketika menghadapi musibah 
Ayat 169-171  Penerang hati dan mendapat taufiq 
Ayat 173-174  Menghadapi musuh - Pengasih 
Ayat 190-194  Teguh Iman - Qiamullail
Ayat 200          Kasih sayang suami isteri, menghilangkan kedegilan anak, binatang liar 


No comments:

Post a Comment