Saturday, October 8, 2016

Di Akhir Zaman Manusia Kembali JahilKALAU Islam dihapuskan, al-Quran dihilangkan, dan angin yang sejuk mencabut nyawa semua orang yang dihatinya ada iman sekecil apa pun, maka kemanusiaan akan kembali kepada kejahilian, bahkan lebih dahsyat daripadanya. Syaitan dipatuhi dan berhala diibadahi.

Dalam hadis Abdullah ibn Amr di dalam Shahih Muslim, Rasulullah menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi setelah kematian Isa AS di akhir zaman, “Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari arah Syria, sehingga tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang di dalam hatinya terdapat sebutir zarah kebaikan atau keimanan. Semuanya mati, bahkan kalau ada di antara mereka yang masuk ke dalam gunung, maka angin itu akan masuk kepadanya dan mencabut nyawanya.” Abdullah ibn Amr berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Tinggallah orang-orang jahat dalam keringanan burung dan mimpi-mimpi binatang buas. Mereka tidak mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran. Syaitan membuat peraturan dan berkata, “Apakah kalian akan patuh?” Mereka menjawab, “Apa yang Anda perintahkan?” Setang memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Pada waktu itu rezeki mereka berlimpah ruah dan kehidupan mereka sejahtera. Kemudian ditiuplah sangkakala’.”

Di antara berhala yang disembah adalah Dzulkhilshas, Thaghiyah Daus, Lata dan Uzza. Dalam shahih al-Bukahri diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sampai tangan dan kaki perempuan suku Daus menari dihadapan Dzuklkhilshas, yaitu berhala yang disembah di zaman Jahiliyah.”

Dalam shahih Muslim diriwayatkan bahwa Aisyah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Malam dan siang tidak akan hilang sampai Lata dan Uzza disembah.”Aisyah berkata, “Ya Rasulullah saya menyangka ketika Allah SWT menurunkan ayat, ‘Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama kebenaran agar da memenangkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya,’ maka itu telah selesai.” Beliau bersabda, “Hal itu akan terjadi sesuai kehendak Allah, kemudian Allah mengembuskan angin yang sejuk, lalu meninggallah semua orang-orang yang dalam hatinya ada sebiji keimanan, dan tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Mereka lalu kembali kepada agama leluhur meraka.”

Di zaman itu, akhlak akan menjadi sangat buruk. Al-Bazzar dalam Musnadnya dan Ibn Hibban dalam shahihnya meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ......

[Islampos]

No comments:

Post a Comment