Monday, March 27, 2017

Kebaikan Yang Ditulis*Dari Abu Hurairah r.a,* dari Rasulullah s.a.w. sabdanya : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'Apabila hamba-Ku berniat hendak melakukan suatu kebajikan tetapi belum dilaksanakannya, Aku tulis untuknya sepuluh sampai tujuh ratus ganda kebajikan.'

'Apabila dia berniat hendak melakukan suatu kejahatan tetapi belum dilaksanakannya, tidak Ku tulis apa2 baginya. Jika dilaksanakannya, Ku tulis untuknya satu kejahatan.'(HR Muslim)

No comments:

Post a Comment