Thursday, April 13, 2017

Tanggungjawab Kerajaan Kepada Rakyat


Dalam kitab ‘Al-Muhalla’, Ibn Hazm menegaskan bahawa pihak kerajaan wajib menunaikan tanggungjawab terhadap rakyat dengan melakukan beberapa perkara. Antaranya:

1. Memastikan rakyat mendapat makanan, pakaian dan minuman yang sempurna.
2. Memastikan rakyat mendapat pendidikan yang sempurna.
3. Menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat bila dituntut.
4. Memelihara keselamatan nyawa, harta dan kehormatan rakyat.
5. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada rakyat.

Sesungguhnya Syariah Islam itu dibina dengan asas untuk membawa kebaikan dan menolak keburukan.

(Jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid)

#MencariUmarAlKhattabAkhirZaman

No comments:

Post a Comment