Wednesday, August 9, 2017

Bahaya Berbuat Sombong


Ada banyak dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan sombong, di antaranya yang disabdakan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

"Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk laki-laki. Mereka dilingkupi dengan kehinaan dari segala tempat. Kemudian mereka diiring ke penjara di dalam Jahannam yang bernama Buulas. Di atas mereka ada api yang paling panas dan mereka diberi minum dari perasan kotoran penduduk neraka, yaitu nanah mereka." [HR Ahmad no. 6677 dan at-Tirmidzi no. 2492]

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 

Kemuliaan adalah sarung-Nya dan kesombongan adalah selendang-Nya. ‘Barangsiapa yang mengambilnya dariku maka Aku akan mengadzabnya.’ [HR. Muslim, no. 2620]

Hadits di atas menunjukkan bahawa kesombongan hanyalah milik Allâh Azza wa Jalla dan tidak sepantasnya makhluk bersifat dengan sifat tersebut.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah (semut terkecil/benda terkecil) dari kesombongan.” Seseorang berkata, “Sesungguhnya seseorang suka jika bajunya bagus dan sandalnya bagus.” Beliau berkata, “Sesungguhnya Allâh itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” [HR. Muslim, no. 91]

Jauhilah sikap sombong yang pasti akan merugikan diri kita sendiri di akhirat kelak.

[Sumber FB Firdaus Wong Wai Hung]

No comments:

Post a Comment